Bu internet sitesine girmeniz ve bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız, hizmetlerimizin herhangi birinden yararlanmanız, sitemizde belirtilen koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Burada yer alan şart ve kurallardan herhangi birini kabul etmiyorsanız lütfen hizmetlerimizden yararlanmak için başvurmayınız.
Lenfomadoktoru.com, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, siteyi kullanma koşulları kendi takdirine ve günün gereklerine göre web sitesinde mevcut her tür hizmet, siteyi kullanım koşullarını değiştirebilir. Siteyi değiştirme, yenileme, yeniden organize etme, vb. yapılan/yapılacak değişiklikler kullanıcılarımıza sitemizden bildirilecektir. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Zaman zaman bunları gözden geçirmek ve arzu ederse üyeliğini iptal etmek kullanıcılarının sorumluluğundadır. Lenfomadoktoru.com web sitesini kullanmaya devam etmeniz, tüm hüküm, koşul ve bildirimleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

1. Uzaktan Görüş Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme

Uzaktan görüş, bir danışmanlık hizmetidir. Lenfomadoktoru.com tarafından ve üzerinden sağlanan danışmanlık hizmeti, bir doktordan yüz yüze muayene ile alınan tıbbi hizmetten faklıdır. Lenfomadoktoru.com ve elektronik ortamda sizinle iletişime geçen Dr. Ulaş Darda Bayraktar, sizleri şahsen muayene ederek fiziki durumunuzu değerlendirebilme imkanına sahip değildir.

Dr. Ulaş Darda Bayraktar, değerlendirmelerini sizden gelen bilgiler ve bize ulaşan tıbbi tanı ve test sonuçlarınız üzerinden yapar. Bu nedenle sadece fiziki muayene esnasında görebileceği ve tanı ve düşüncelerini etkileyebilecek bazı kritik noktaları değerlendiremeyebilir. Dr. Ulaş Darda Bayraktar bu riskleri en aza indirgeyebilmek ve durumu tam olarak anlamak adına ihtiyaç duyduğu bilgiler için sizinle görüntülü görüşme de yapsa, bahsedilen risk her zaman mevcuttur.

Lenfomadoktoru.com’un ve Dr. Ulaş Darda Bayraktar’ın online (elektronik ortamdaki) hizmetleri yerel doktorunuzla yapacağınız yüz yüze muayenenin bir alternatifi değildir.

Lenfomadoktoru.com ve Dr. Ulaş Darda Bayraktar fizik muayenenin önemini vurgular ve tavsiye eder. Lenfomadoktoru.com’un ve Dr. Ulaş Darda Bayraktar’ın online hizmetlerinden yararlanmaya karar verdiğinizde hizmetin kapsamını, sınırlarını ve risklerini kabul etmiş olursunuz.

Lenfomadoktoru.com’un ve Dr. Ulaş Darda Bayraktar’ın online hizmetlerinden yararlanarak uzaktan istişare ile görüş aldığınızda aşağıdaki koşulları bilerek kabul etmiş olursunuz.

Alınacak öneriler sınırlıdır ve tarafımıza iletilen bilgi ve veriler doğrultusunda geçerlidir.

Uzaktan istişare ile alınan tıbbi görüş bir hekim ile yüz yüze gerçekleştirilecek muayenenin alternatifi değildir.

Dr. Ulaş Darda Bayraktar, fizik muayene ile elde edilebilecek önemli bilgilere sahip değildir.

Fiziki muayene yapmamış olması Dr. Ulaş Darda Bayraktar’ın sağlık durumunuzla ilgili teşhis kabiliyetini olumsuz etkileyebilir.

Lenfomadoktoru.com’un hizmetlerinden yararlanırken yukarıdaki risklerin varlığının bilginiz dahilinde olduğunu ve riskleri kabul ettiğinizi ayrıca Lenfomadoktoru.com’un sağlık durumunuzla ilgili herhangi bir sonucu veya tedaviyi sözlü ve yazılı olarak garanti etmediğini onaylamış olursunuz.

Lenfomadoktoru.com sitesinde tarafınızca doldurulmuş olan formlardaki ve tarafımıza ulaştırılan her türlü bilginin güncelliği sizin sorumluluğunuzdadır. Dr. Ulaş Darda Bayraktar her türlü değerlendirmelerini bu bilgilerin güncelliği esasına göre yapmaktadır.

2. DOKTOR ULAŞ DARDA BAYRAKTAR’IN PROFİLİ

  1. Doktor Ulaş Darda Bayraktar hem Türkiye, hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışma lisansı olan bir doktordur.
  2. Doktor Ulaş Darda Bayraktar, İç Hastalıkları, Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji uzmanlık eğitimlerini Amerika Birleşik Devletleri’nde almıştır. Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji dallarında Amerikan Board sertifikasına sahiptir. Eğitimi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nca da denk sayılmıştır ve Türkiye’de de İç Hastalıkları, Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji uzmanlık hakkına sahip olmuştur.
  3. Doktor Ulaş Darda Bayraktar’ın uluslararası dergilerde lenfoma hakkında bir çok makalesi bulunması, dünyaca ünlü lenfoma uzmanları ile çalışmış olması ve dünyanın en fazla nakil yapılan merkezi MD Anderson’da kemik iliği nakli üzerine ihtisas yapmış olması onu lenfoma ve kemik iliği nakli üzerine uzman kılar

3. TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKALAR

Lenfomadoktoru.com’un internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde yer alan, kullanılan bütün bilgi, resim, kodlar, metinler, grafikler, isimler, ikonlar, videolar, logolar, Lenfomadoktoru.com markası ve diğer markalar, www.Lenfomadoktoru.com alan adı,  demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan iş metodu ve iş modeli de dâhil tüm içerik ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve lisans sahibi Lenfomadoktoru.com’dur ve Türkiye ve uluslararası telif hakları ve sözleşmeleri tarafından korunmaktadır. Bunlardan herhangi biri tamamen veya kısmen veya yüksek çağrışım ve benzerlikle Lenfomadoktoru.com’un yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisansa çevrilemez, yeniden yayımlanamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısımı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Lenfomadoktoru.com’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm yasal hakları saklıdır.

4. SORUMLULUK SINIRLARI

Lenfomadoktoru.com aracılığıyla başka bir şahıs veya firmadan alınan hizmetlerle ilgili olarak Lenfomadoktoru.com sorumlu tutulamaz. Lenfomadoktoru.com, etik gereklilikler doğrultusunda sorunun çözümü için gerekli çabayı harcamakla birlikte hizmetten doğacak sorun, dolaylı veya doğrudan hiçbir zarar, şikâyet ve hatalarla ilgili yasal sorumluluk üstlenmez.

5. ONLINE RANDEVU VE GÖRÜŞME

  • İşlemlerinin tamamlanabilmesi için ilgili kişi, ödeme tutarını kredi kartı vb. ile tamamlamalıdır.
  • Akabinde Lenfomadoktoru.com’dan kişiye bilgilendirme e-postası gönderilecek ve kişiden online görüşme öncesi gerekli tetkik sonuçları istenecektir. Gönderilen tetkik sonuçları Dr. Ulaş Darda Bayraktar tarafından değerlendirildikten sonra hastadan ek tetkikler istenebilir.
  • Tetkikler görüşme öncesi yeterli görüldüğünde, Dr. Ulaş Darda Bayraktar’dan uzaktan görüş almak kişi(ler) ile birlikte online randevu için bir tarih ve saat belirlenir. Lenfomadoktoru.com tüm tetkik sonuçları alındıktan sonraki iki iş günü içerisinde online randevusu vermeye azami özen gösterecektir.
  • Randevu alan tarafından randevu iki saat öncesine kadar tek seferliğe mahsus iptal edilebilinir. İptal edilen randevu için randevu alan dilerse farklı bir gün ve saatte yeni bir randevu gerçekleştirebilir yada randevu işlemini tamamen iptal ederek ödemesini ödediği ödeme türüne göre geri alabilir.
  • Randevu saatine 2 saatten az bir süre kala randevular iptal edilemez ve para iadesi yapılmaz.
  • Online görüşmeler, en fazla kırk dakika sürer. Kırk dakikayı aşan görüşmeler için Lenfomadoktoru.com ilave ücret talebinde bulunabilir. İlave ücret uzaktan görüş için ödenen miktarın yarısını geçemez.
  • Online görüşme sırasında tek bir hasta – sonuçları tarafımıza gönderilmiş olan – hasta hakkında konuşulur ve Dr. Ulaş Darda Bayraktar sadece bu hasta hakkında görüş bildirir.

6. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAF MAHKEMELERİ

Bu sözleşmeden kaynaklanacak tüm ihtilaflarda Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu kullanım koşullarında yer almayan hususlarda Türk Hukuku’nun ilgili mevzuatları geçerlidir. Lenfomadoktoru.com hizmetler ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde ve bu sözleşmeden kaynaklanacak tüm ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir.

7. GÜVENLİK

Lenfomadoktoru.com’un yazılımda en gelişmiş güvenlik sistemleri kullanılmıştır. Her türlü teknolojik yenilik yakından takip edilmekte ve hızla uygulanmaktadır. Mevcut hiçbir sistem kendisine yöneltilecek kasıtlı saldırılara veya istem dışı bilgi paylaşımlarına (bize ulaştırmış olduğunuz size ait bilgiler) karşı yüzde yüz güvenli değildir.

Lenfomadoktoru.com sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması durumlarının ortaya çıkmaması ve üyelerini mağdur etmemesi için mümkün olan her türlü önlemi alır.

Lenfomadoktoru.com, yukarıda açıklanan olağan dışı bu durumlar ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında haricinde, tarafımıza iletilmiş hiçbir bilginizi izniniz dışında üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

8. GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Lenfomadoktoru.com, ziyaretçilerinin gizliliği ve işlerin güvenliği üzerinde hassasiyetle durur. Sistemin bütün detayları bu özenin gereklerine göre hazırlanmıştır.

Lenfomadoktoru.com, hizmetin gerekleri dolayısıyla iletişim bilgilerinizi, tıbbı durumunuza  ve sağlık geçmişinize ilişkin bilgileri sizden talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi, Lenfomadoktoru.com ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler, üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Aynı zamanda, hizmetlerden yararlanmak için gerekli ödemeyi de kredi kartı bilgilerinizle yapmanız gerekmektedir. Bütün bilgileriniz üyeliğinizi iptal edene kadar güvenle sistemimizde saklanır.

Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, Lenfomadoktoru.com, site trafiğini izler, sitemize giren ziyaretçilerinin IP adreslerini, sitemiz içindeki hareketlerini, sitemizde ne kadar zaman harcadığını hizmet geliştirme  amacıyla takip eder; bu bilgileri herhangi bir özel kimlikle ilişkilendirmez. IP adresleri, kullanıcılar genel bir şekilde tanımlama ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Lenfomadoktoru.com, bilgilerinizin güvenliği için size özel bir kimlik ve parola ile sisteme girmenizi sağlar. Bilgileriniz üstün güvenlik teknikleriyle şifrelenir. Şifre bilgilerinizi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır ve önemle tavsiye edilir.

Lenfomadoktoru.com’un, kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Lenfomadoktoru.com’un kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

İş bu sayfada yer alan yorumlar, ilgili doktorun doğrudan veya dolaylı emri, talebi ve/veya ricası olmaksızın, ilgili kişi tarafından bağımsız olarak yazılmaktadır. Bu web sitesinin temel amacı sağlık alanında kamuoyunun daha iyi bilgilenmesini sağlamaktır. Lenfomadoktoru.com bir başvuru hizmeti değildir ve herhangi bir Sağlık Hizmeti Sağlayıcısını tavsiye etmemektedir veya desteklememektedir.