Lenfomalar Hodgkin ve Hodgkin-dışı olarak iki ana gruba ayrılır. Hodgkin lenfomaların tedavi ile tamamen iyileşme şansları çok yüksektir. Hodgkin-dışı lenfomaların ise yüze yakın değişik tipi vardır. Bunları da yavaş seyirli, agresif ve çok agresif diye üçe ayırabiliriz. Bir diğer şekilde, lenfomaları kanserli lenfositlerin tipine göre B- ve T-hücreli lenfoma diye de ayırabiliriz ki, T hücreli lenfomalar daha nadir olup genelde agresiftirler ve B-hücreli lenfomalara göre tedaviye daha dirençlidirler. Yavaş büyüyen lenfomaların en sık görülenleri küçük lenfositik lenfoma (diğer ismiyle kronik lenfositik lösemi) ve foliküler lenfomadır. En sık görülen agresif lenfoma ise yaygın büyük B hücreli lenfomadır. Çok agresif lenfomalar ise akut lösemi sınıfındadırlar ki acil tedavileri gerekir.
Lenfomaların tedavisi tipine, evresine ve hastanın durumuna göre değişir. Bazı yavaş seyirli lenfomaların en başta tedavisi bile gerekmezken (“bekle ve gör”), bazı lenfomalar güçlü kemoterapiler ve kemik iliği nakli ile tedavi edilir. Neredeyse hiçbir lenfoma cerrahi olarak tedavi edilemez. Bazı durumlarda tedavide radyoterapi de kullanılabilse de, lenfomaların asıl tedavileri kemoterapi ve eşlik eden akıllı ilaç tedavisidir. Nüks etmiş veya yüksek riskli lenfomalarda kişinin kendisinden kemik iliği nakli de yapılabilir. Tedavilere dirençli lenfomalarıntedavisinde genç hastalarda başkasından alınacak kemik iliği nakli de kullanılabilir.

Genel Lenfoma Tiplendirmesi

 • Hodgkin lenfoma
 • Nodüler lenfosit predominant Hodgkin lenfoma
 • Klasik Hodgkin lenfoma
 • Nodüler sklerozan klasik Hodgkin lenfoma
 • Karışık hücreli (mixed cellularity) klasik Hodgkin lenfoma
 • Lenfositten zengin klasik Hodgkin lenfoma
 • Lenfositten az klasik Hodgkin lenfoma
 • Hodgkin-dışı lenfoma
 • Yavaş seyirli Hodgkin-dışı lenfoma
 • Küçük lenfositik lenfoma (kronik lenfositik lösemi)
 • Lenfoplazmasitik lenfoma (Waldenstrom)
 • Saçlı hücreli lösemi
 • Foliküler lenfoma (Grad I ve II)
 • Marjinal zon lenfoma
 • Manto hücreli lenfoma
 • T hücreli granüler lenfositik lösemi
 • Mikoziz fungoides
 • T hücreli prolenfositik lösemi
 • Agresif Hodgkin-dışı lenfoma
 • Yaygın büyük B hücreli lenfoma
 • Manto hücreli lenfoma (agresif veya yavaş seyredebilir)
 • Foliküler lenfoma (Grad III)
 • Periferal T hücreli lenfoma
 • Anaplastik büyük hücreli lenfoma
 • Çok agresif Hodgkin-dışı lenfoma
 • Burkit lenfoma
 • B lenfoblastik lenfoma/lösemi
 • Erişkin T hücre lenfoma/lösemi
 • T lenfoblastik lenfoma/lösemi