Yaygın Büyük B Hücreli Lenfoma en sık görülen hızlı büyüyen Hodgkin dışı lenfoma türüdür. Vücudun her hangi bir yerinden çıkabilir. En sık çıktığı yer ise lenf bezleridir. Boyunda, koltuk altında, kasıkta başlayabilir. Bunun yanında akciğerden, mideden, bağırsaklardan da çıkma ihtimali vardır. Yaygın büyük B hücreli lenfomanın tedavisi neredeyse her zaman kemoterapiyledir. Ama tedaviye başlamadan önce tiplendirmenin iyi yapılması gerekir. Patolojide bazı boyaların yapılması şarttır. En önemlisi CD20’dir. Ki-67 de yapılması gerekir ki bu lenfomanın ne kadar hızlı büyüdüğünü gösterir bize. Bunun dışında CD10, CD19, CD23, mum-1, bcl-2 gibi boyalar da yapılsa bize tedavide yol gösterecektir. Kemoterapi genellikle CHOP dediğimiz veya rituksimab adlı akıllı ilacı eklediğimizde R-CHOP dediğimiz kemoterapi ile olur. Hastalar üç-altı kür arasında kemoterapi alırlar ve evre I-II’de buna ışın tedavisi de eklenebilir. Mediasten’de yani akciğerler arasında çıkan özel bir tür olan Primer Mediasten B hücreli lenfomada da ışın tedavisi kullanılabilir. Yaygın büyük B hücreli lenfomaların kemoterapiden sonra nüks etme – geri gelme – ihtimali ortalama olarak %40 ile %50 arasında değişmektedir. Nüks etse bile, otolog kemik iliği nakli ile bunların önemli bir kısmını yok etmek mümkündür.